Jest to kurs poświęcony ogólnej wiedzy na temat roślin ozdobnych oraz roślinom jednorocznym.