Jest to kurs związany z lekturą z okresu romantyzmu,przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.