Celem kursu jest poznanie wpływu operacji gospodarczych na bilans i zasad funkcjonowania kont bilansowych. Kurs jest przeznaczony dla osób rozpoczynających naukę księgowości.