Kurs dotyczy zagadnień związanych z przykazaniami kościelnymi