Kurs przeznaczony dla uczniów i słuchaczy kształcących się w zawodzie ogrodnik i technik ogrodnik.