Kurs przeznaczony jest dla uczniów klas drugich Technikum Ogrodniczego